Choose: A | Air | Aj | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Generic | Boat | Train | Bus/car | Miscellaneous | Swaps
 

Aeroclub Zwickau-Germany: Design 2


Date Airlihe Established: BAZ Zwickau (date unknown), renamed Aeroclub Zwickau 1990

Size: 107x280, no base
Aero-club Zwickau e.v., www.acz.de printed in inseams of bag
Date Received: 12/02
Donor: H. Goetz